Mẫu móc mũ hình con bò

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Materials:

Hook: size H

– Stitch marker
– Small amount of poly-fil or extra yarn scraps to fill the horns.
– 1 black button and 1 white button
Abbreviations:
Magic ring
SC = Single Crochet
DC = Double Crochet
HDC = Half Double Crochet
SC decrease = Single Crochet decrease
Size: 0-3 Months
Magic ring, 11 DC in magic ring, join to first DC, chain 2
Round 2: 2 DC in each around, join, chain 2 (22 DC)
Round 3: 2 DC in first, DC in next, repeat around, join, chain 2 (33 DC)
Round 4: 2 DC in first, DC in next 2, repeat around, join, chain 2 (44 DC)
Round 5-10: DC in each around, join, chain 2 (44 DC)
do not fasten off, begin on earflap as written below
Size: 3-6 Months

Magic ring, 11 DC in magic ring, join to first DC, chain 2
Round 2: 2 DC in each around, join, chain 2 (22 DC)
Round 3: 2 DC in first, DC in next, repeat around, join, chain 2 (33 DC)
Round 4: 2 DC in first, DC in next 2, repeat around, join, chain 2 (44 DC)

Round 5: 2 DC in first, DC in next 10, repeat around, join, chain 2 (48 DC)
Round 6-11: DC in each around, join, chain 2 (48 DC)
do not fasten off, begin on earflap as written below

Size: 6-9 Months
Magic ring, 11 DC in magic ring, join to first DC, chain 2
Round 2: 2 DC in each around, join, chain 2 (22 DC)
Round 3: 2 DC in first, DC in next, repeat around, join, chain 2 (33 DC)
Round 4: 2 DC in first, DC in next 2, repeat around, join, chain 2 (44 DC)

Round 5: 2 DC in first, DC in next 10, repeat around, join, chain 2 (48 DC)

do not fasten off, begin on earflap as written below

Size: 9-12 Months (Should fit up to about 16 months)
Magic ring, 11 DC in magic ring, join to first DC, chain 2

Round 2: 2 DC in each around, join, chain 2 (22 DC)
Round 3: 2 DC in first, DC in next, repeat around, join, chain 2 (33 DC)
Round 4: 2 DC in first, DC in next 2, repeat around, join, chain 2 (44 DC)

Round 5: 2 DC in first, DC in next 10, repeat around, join, chain 2 (48 DC)

Round 6: 2 DC in first, DC in next 11, join, chain 2 (52 DC)

Round 7: 2 DC in first, DC in next 12, join, chain 2 (56 DC)
Round 8-13: DC in each around, join, chain 2 (56 DC)
do not fasten off, begin on earflap as written below

Size: Toddler/Preschooler
Magic ring, 11 DC in magic ring, join to first DC, chain 2
Round 2: 2 DC in each around, join, chain 2 (22 DC)
Round 3: 2 DC in first, DC in next, repeat around, join, chain 2 (33 DC)
Round 4: 2 DC in first, DC in next 2, repeat around, join, chain 2 (44 DC)

Round 5: 2 DC in first, DC in next 10, repeat around, join, chain 2 (48 DC)

Round 6: 2 DC in first, DC in next 11, join, chain 2 (52 DC)

Round 7: 2 DC in first, DC in next 12, join, chain 2 (56 DC)

Round 8: 2 DC in first, DC in next 13, join, chain 2 (60 DC)
Round 9-14: DC in each around, join, chain 2 (60 DC)
do not fasten off, begin on earflap as written below

Size: Child 
Magic ring, 11 DC in magic ring, join to first DC, chain 2
Round 2: 2 DC in each around, join, chain 2 (22 DC)
Round 3: 2 DC in first, DC in next, repeat around, join, chain 2 (33 DC)
Round 4: 2 DC in first, DC in next 2, repeat around, join, chain 2 (44 DC)

Round 5: 2 DC in first, DC in next 10, repeat around, join, chain 2 (48 DC)

Round 6: 2 DC in first, DC in next 11, join, chain 2 (52 DC)
Round 7: 2 DC in first, DC in next 12, join, chain 2 (56 DC)
Round 8: 2 DC in first, DC in next 13, join, chain 2 (60 DC)
Round 9: 2 DC in first, DC in next 14, join, chain 2 (64 DC)
Round 10-15: DC in each around, join, chain 2 (64 DC)
do not fasten off, begin on earflap as written below
 
Size: Teen/Adult 
Magic ring, 11 DC in magic ring, join to first DC, chain 2
Round 2: 2 DC in each around, join, chain 2 (22 DC)
Round 3: 2 DC in first, DC in next, repeat around, join, chain 2 (33 DC)
Round 4: 2 DC in first, DC in next 2, repeat around, join, chain 2 (44 DC)
Round 5: 2 DC in first, DC in next 10, repeat around, join, chain 2 (48 DC)
Round 6: 2 DC in first, DC in next 11, join, chain 2 (52 DC)
Round 7: 2 DC in first, DC in next 12, join, chain 2 (56 DC)
Round 8: 2 DC in first, DC in next 13, join, chain 2 (60 DC)
Round 9: 2 DC in first, DC in next 14, join, chain 2 (64 DC)
Round 10: 2 DC in first, DC in next 15, join, chain 2 (68 DC)
Round 11-16: DC in each around, join, chain 2 (68 DC)
do not fasten off, begin on earflap as written below
Earflaps for 0-3 months – Preschooler

Earflap 1: 
Chain 1, SC in next 10, chain 1, turn
Row 2: SC decrease, SC in next 6, SC decrease, chain 1, turn
Row 3: SC across (8 SC)
Row 4: SC decrease, SC in next 4, SC decrease, chain 1, turn
Row 5: SC across ( 6 SC)
Row 6: SC decrease, SC in next 2, SC decrease, chain 1, turn
Row 7: SC across (4 SC)
Row 8: Make 2 SC decreases, chain 1, turn
Row 9: SC decrease, fasten off, weave in ends

Earflap 2:
Chain 1, SC in next 10, chain 1, turn
Row 2: SC decrease, SC in next 6, SC decrease, chain 1, turn
Row 3: SC across (8 SC)
Row 4: SC decrease, SC in next 4, SC decrease, chain 1, turn
Row 5: SC across ( 6 SC)
Row 6: SC decrease, SC in next 2, SC decrease, chain 1, turn
Row 7: SC across (4 SC)
Row 8: Make 2 SC decreases, chain 1, turn
Row 9: SC decrease, chain 1 and continue to SC around the entire bottom edge of the hat (including earflaps). Fasten off and weave in ends. Cut 6 long strands of the same color yarn, pull yarn halfway through last loop of the earflaps (you now have 12 strands). Knot, braid and knot again at the end of your braid. Trim ends of braided tails so yarn is even. Do this for both earflaps.

Earflaps for Child – Adult
Earflap 1: 

Chain 1, SC in next 12, chain 1, turn
Row 2: SC decrease, SC in next 8, SC decrease, chain 1, turn
Row 3: SC across (10 SC)
Row 4: SC decrease, SC in next 6, SC decrease, chain 1, turn
Row 5: SC across ( 8 SC)
Row 6: SC decrease, SC in next 4, SC decrease, chain 1, turn
Row 7: SC across ( 6 SC)
Row 8: SC decrease, SC in next 2, SC decrease, chain 1, turn
Row 9: SC across (4 SC)
Row 10: Make 2 SC decreases, chain 1, turn
Row 11: SC decrease, fasten off, weave in ends

Earflap 2:
Chain 1, SC in next 12, chain 1, turn
Row 2: SC decrease, SC in next 8, SC decrease, chain 1, turn
Row 3: SC across (10 SC)
Row 4: SC decrease, SC in next 6, SC decrease, chain 1, turn
Row 5: SC across ( 8 SC)
Row 6: SC decrease, SC in next 4, SC decrease, chain 1, turn
Row 7: SC across ( 6 SC)
Row 8: SC decrease, SC in next 2, SC decrease, chain 1, turn
Row 9: SC across (4 SC)
Row 10: Make 2 SC decreases, chain 1, turn
Row 11: SC decrease, chain 1 and continue to SC around the entire bottom edge of the hat (including earflaps). Fasten off and weave in ends. Cut 6 long strands of the same color yarn, pull yarn halfway through last loop of the earflaps (you now have 12 strands). Knot, braid and knot again at the end of your braid. Trim ends of braided tails so yarn is even. Do this for both earflaps.

Cow Ear Outside:
With black yarn...
Chain 5, SC in 2nd chain from hook and in remaining chains, ch 1, turn (4 SC)

Row 2: 2 SC in first stitch, SC in next two, 2 SC in last stitch, ch 1, turn (6 SC)
Row 3-5: SC in each stitch across, ch 1, turn (6 SC)
Row 6: SC Decrease, SC in next two, SC decrease, ch 1, turn
Row 7: SC in each stitch across, ch 1, turn (4 SC)
Row 8: Make 2 SC decreases, continue to SC around entire ear. Fasten off leaving long tail to sew both ear pieces together.

Cow Ear Inside:
With white yarn…
Chain 5, SC in 2nd chain from hook and in remaining chains, ch 1, turn (4 SC)

Row 2: 2 SC in first stitch, SC in next two, 2 SC in last stitch, ch 1, turn (6 SC)
Row 3-5: SC in each stitch across, ch 1, turn (6 SC)
Row 6: SC Decrease, SC in next two, SC decrease, ch 1, turn
Row 7: SC in each stitch across, ch 1, turn (4 SC)
Row 8: Make 2 SC decreases, change to black yarn and continue to SC around entire ear. Fasten off leaving long tail to sew onto hat.
 

Cow Horn:
Magic Ring, make 4 SC in ring continue in rounds
Round 2: 2 SC in each around (8 SC)
Round 3-6: SC in each around (8 SC)
Continue to SC around if you want longer horn.
Fasten off leaving long tail to sew on. Fill with extra yarn or small amount of poly-fil.

Cow Spots:
Magic ring, make 4 SC in ring, continue to SC in rounds
Round 2: 2 SC in each around.
Round 3: HDC + DC + HDC + SC in first stitch, slip stitch in next stitch, HDC + DC + HDC + SC in next, slip stitch in next, 2 HDC in last 4 stitches. Fasten off leaving long tail to sew onto hat.

Giraffe Snout:
With white/cream yarn…
Magic Ring, 6 SC in ring. Pull tight but don’t join. You should have a half circle. Chain 1, turn.
Row 2: 2 SC in first stitch, SC in next stitch, repeat to end, ch 1, turn (9 SC)
Row 3: 2 SC in first stitch, SC in next 2 stitches, repeat to end, ch 1, turn (12 SC)
Row 4: 2 SC in first stitch, SC in next 3 stitches, repeat to end, ch 1, turn (15 SC)
Row 5: 2 SC in first stitch, SC in next 4 stitches, repeat to end, ch 1, turn (18 SC)
Row 6: 2 SC in first stitch, SC in next 5 stitches, repeat to end (21 SC)
Continue to SC along bottom. Fasten off leaving long tail to sew into hat.

Giraffe Nostrils (make 2):
With dark brown yarn…
Magic Ring, make 6 SC in ring, join and pull tight.
Leave long tail to sew onto mouth .

(sưu tầm)
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s