Category Archives: Giới thiệu cơ bản về móc len

Hướng dẫn đọc các mẫu móc viết bằng tiếng Nhật Bản

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mình là người rất yêu thích việc móc thú bông bằng len hay gọi là móc amigurumi của Nhật Bản. Mình cũng thường xuyên tìm kiếm những mẫu móc thú bông cũng như các chart móc amigurumi trên các diễn đàn đan móc, các hội đan móc nhưng hầu như không có chart nào được dịch ra tiếng Việt mà chủ yếu để bằng tiếng Nhật. Điều này sẽ gây khó khăn cho không ít người không biết tiếng Nhật . Vì thế trong bài này mình xin đưa ra một số hướng dẫn giúp các bạn có thể đọc chart tiếng Nhật một cách dễ dàng hơn.
Khi móc chart hình chủ yếu có 2 loại thôi:
1. Loại 1: Móc theo vòng tròn từ tâm ra ( thường thấy khi móc mũ nón, thú bông…)
– Chart loại này bao giờ bạn cũng thấy 1 hình tròn nhỏ ở giữa, và các vòng tròn lớn dần ra xung quanh. Mình sẽ móc từ tâm ra, và đầu tiên phải tạo cái vòng tròn ở giữa đó, các mũi tiếp theo của vòng thứ 1 trên chart sẽ móc vào vòng tròn đó.
– Lưu ý khi móc vòng tròn, khi kết thúc 1 vòng, để khép vòng, phải dùng mũi dời, là mũi ký hiệu bằng dấu chấm đen như trong chart sau. Khi bắt đầu một vòng mới, để tăng chiều cao phải bắt đầu bằng mũi bính (giống như móc theo hàng vậy). Trong chart sau các bạn thấy sau khi móc mũi dời (chấm đen) để khép vòng thì để móc hàng tiếp theo bạn móc: 2 mũi bính ở vòng thứ 1, 3 mũi bính ở vòng thứ 2, 3 và 4.
Bạn có thể nhìn thấy ở bên cạnh chart hình là chỉ dẫn về số lượng các mũi móc,  ở đó cho thấy bao nhiêu mũi cần phải móc trong mỗi hàng. Nó cũng cho thấy  phải tăng giảm bao nhiêu mũi trong mỗi hàng hay giữ số mũi liên tục trong các hàng nên ban không phải đếm số lượng các mũi trong chart hình.
Hướng dẫn đọc các ký hiệu mũi trong chart hình:
Một số chữ tiếng Nhật bạn sẽ nhìn thấy trong các mẫu hướng dẫn.
Cách đọc chart hình:
Các bạn đọc chart hình từ dưới lên trên, từ hình tròn xoắn ốc bên dưới lên trên : các số thứ tự từ 1-11 là số hàng phải móc.
Tiếp đó các bạn đọc chart theo chiều kim đồng hồ: mũi trên bên trái của số hàng là mũi bắt đầu của hàng và các mũi bên phải của số hàng là mũi cuối cùng của hàng đó. Hàng đâu tiên gồm có 6 mũi móc.
Vòng tròn được đánh dấu màu đỏ là chỉ vòng tròn ma thuật ( magic cycle) mà bạn móc để bắt đầu thực hiện sản phẩm. Tuy nhiên, trong một số mẫu, bạn phải móc một chuỗi 6 mũi thay cho vòng tròn ma thuật với 6 mũi. Trong trường hợp đó bạn có thể thấy là không có chữ Nhật Bản ( phát âm là “wa”, có nghĩa là vòng tròn ) ở trong vòng tròn được khoanh đỏ trong hình.
Sau một vài hàng, dường như để tiết kiệm không gian, một số hàng sẽ được vẽ dưới dạng hình vuông vầ được nối với các hàng trước đó bằng đường đứt quãng.  Các mũi móc được đánh dầu màu xanh và được nối bằng mũi tên là các mũi tương ứng nhau

Ở cuối chart bạn cần có được số mũi kết thúc như đã nêu ( vd: trong hình trên số mũi kết thúc bạn cần đạt được là 12 mũi)

2. Loại 2: Móc theo hàng ( thường thấy khi móc áo, khăn…)

* Đầu tiên bao giờ cũng móc 1 hàng mũi bính, sau đó mới bắt đầu hàng thứ 1, đọc và móc từ trái qua, đến hết hàng thì quay sản phẩm lại, đọc và móc theo hàng thứ 2 từ phải qua. Khi móc không phân biệt mặt trái và phải vì 2 mặt sản phẩm đều như nhau.

* Lưu ý, luôn móc mũi bính khi bắt đầu 1 hàng mới, số mũi bính tuỳ thuộc vào mũi móc kế tiếp đó, ví dụ, trước mũi đơn thì móc 1 mũi bính, trước mũi chữ T thì móc 2 bính, v.v.

* Trên chart, để biết bắt đầu móc từ chỗ nào, bạn để ý ký hiệu mũi tên, mũi tên bắt đầu chỗ nào thì bắt đầu móc từ chỗ đó, theo chiều mũi tên. Ví dụ trong hình sau, bạn sẽ bắt đầu móc từ dưới chân áo lên, và lấy 146 mũi bính. Móc hết phần trên (đến hết vai) thì cắt chỉ, móc phần viền áo từ chỗ chân áo lúc đầu, theo chiều mũi tên nhỏ.

Nếu trong chart không tìm thấy hình mũi tên, bạn xem chart chi tiết, ví dụ chart sau, hàng nào toàn mũi bính thì sẽ bắt đầu đan từ đó.

 

Advertisements

Cách đọc chart chữ tiếng Anh

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đa số các chart chữ thường gặp là bằng tiếng anh nên trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc chart chữ tiếng Anh

Các bạn có thể xem cách hướng dẫn thực hiện các mũi móc dưới đây trong bài ” Hướng dẫn móc các mũi cơ bản và cách đọc chart hình”

Slip stitch ( sl st) : mũi kết

Chain (ch) : mũi bính.

Single crochet (sc) : mũi móc đơn

Half double crochet (Hdc): 1/2 mũi móc kép.

Double crochet (dc): mũi móc kép đơn.

Treble crochet (tr) : mũi móc kép đôi.

Double treble crochet ( dtr): mũi móc kép ba

Front post double crochet (FPdc) : Mũi móc kép ngược về phía trước

Back post double crochet (BPdc) : mũi móc kép ngược về phía sau

Popcorn (pop) : mũi chùm 7, gồm 7 mũi móc kép chung 1 chân.

Một số chữ viết tắt trong chart chữ:

beg : beginning = bắt đầu 1 hàng/ 1 mũi

bet: between= giữa 2 hàng hoặc 2 mũi

sk: skip = bỏ mũi

st(s): stitche(s) = mũi

ch sp : chain space = khoảng trống bằng một mũi bính

cont: continue = tiếp tục

dc2tog: double crochet two stitches together = móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân

sc2tog: single crochet two together = móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân

dec: decrease = giảm mũi

inc: increase = tăng mũi

foll: follow= móc theo hướng dẫn

lp(s): loop(s) = vòng chỉ

motiff= mẫu hoa

patt: pattern = mẫu

prev: previous = trước đó

rem: remain = còn lại

rep(s): repeat(s) = lặp lại

row= hàng

rnd(s): round(s) = vòng tròn

RS: right side = mặt phải

WS: wrong side = mặt trái

turn = xoay

tbl: through back loop = móc xuyên qua vòng chỉ về phía sau

tfl: through front loop = móc xuyên qua vòng chỉ về phía trước

tog: together = chung

yo: yarn over = kép 1 vòng chỉ qua kim

(nguồn: http://www.phununet.com)

Hướng dẫn móc các mũi cơ bản và cách đọc chart hình

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Móc (crochet) là một kiểu móc sợi bằng một que để tạo thành sản phẩm. Có hai loại chart: chart chữ và chart hình. Với chart chữ có thể được trình bày theo kiểu: hàng 1, vòng sợi qua kim, móc 3 bính, vòng sợi qua kim, kéo xuyên qua… Với chart loại này các bạn có thể sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các sản phẩm phức tạp, nhiều hàng. Với chart hình, sau khi quen với các ký hiệu, chúng ta có thể nhìn vào chart của bất cứ một sản phẩm nào để thực hiện một cách dễ dàng. Chart hình được trình bày theo hình đính kèm. VÌ vậy, khởi đầu cho giáo trình móc cơ bản này là phần ký hiệu cách đọc chart, cách thực hiện mũi cơ bản theo chart. Cách cầm kim móc: Ảnh Khởi đầu là mũi bính- ký hiệu O 2   Mũi móc đơn: ký hiệu là X hoặc + : Đây là mũi được sử dụng chủ yếu trong việc móc thú nhồi bông amigurumi Cách thực hiện: 3   Mũi móc kép: đây là mũi cơ bản và hay được sử dụng trong việc thực hiện các sản phẩm Ký hiệu và cách thực hiện: 4   Mũi móc kép thấp: Mũi này có chiều cao gấp đôi mũi móc đơn. Mũi này thường được dùng thực hiện các sản phẩm có vẻ chặt chẽ, hay dùng trong móc giỏ. Ký hiệu: T Cách thực hiện : 5   Mũi móc ba hay mũi móc kép đôi: Mũi này có tác dụng kéo cao sản phẩm, thường dùng để thực hiện các sản phẩm như khăn choàng, khăn trải bàn… Ký hiệu và cách thực hiện: 6   Mũi kép luồn trước: Ký hiệu và cách thực hiện: 7 7 Mũi kép luồn sau: Có tác dụng đẩy bề mặt sản phẩm gồ lên. Ký hiệu và cách thực hiện: 8     Mũi đơn luồn trước và mũi đơn luồn sau: Ký hiệu và cách thực hiện: 10     Mũi móc kép chéo nhau hay gọi là mũi chéo: Ký hiệu và cách thực hiện: 11 13 14     Mũi hạt ngô: Ký hiệu và cách thực hiện: 15   Mũi dời: có tác dụng di dời mũi tới nơi mình muốn mà không làm tăng chiều cao sản phẩm. Mũi này hay ứng dụng khi chiết nách, cổ áo. 16     Mũi đơn lùi: Mũi này thường dùng khi kết thúc sản phẩm, làm viền các sản phẩm cần viền cứng như rổ, túi, ví… Ký hiệu và cách thực hiện: 17     2-3 mũi chập một:  Ký hiệu và cách thực hiện: 18     Mũi rẻ quạt:  Ký hiệu và cách thực hiện: 19     Các mũi khác:   20 21              

(nguồn : http://www.phununet.com)

Các loại que móc len

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số loại que móc cơ bản. Những loại que móc dưới đây các bạn có thể tới các cửa hàng len trên Đinh liệt, hoặc cửa hàng len ở các chợ để mua nhé. Riêng loại thứ 4 các bạn có thể tự làm ở nhà bằng cách sử dụng móc áo bằng nhôm. Mình sẽ viết bài hướng dẫn cách làm sau

1.Steel Hook:

Được sử dụng với các loại sợi bông (cotton), lanh hoặc tơ và đôi khi là có sợi nhỏ bện lại.

Chiều dài 13cm và các cỡ có sẵn xếp trong khoảng từ 0,6mm đến 1,6mm.

Ảnh

Số 1: 1.6mm

Số 2: 1.5mm

Số 3: 1.3mm

Số 4: 1.2mm

Số 5: 1.1mm

Số 6: 1.0mm

Số 7: 0.95mm

Số 8: 0.9mm

Số 9: 0.85mm

Số 10: 0.75mm

Số 11: 0.7mm

Số 12: 0.6mm

2. Aluminum Hook:

Được dùng để đan các loại len hay tổng hợp từ nhẹ đến nặng.

Độ dài 15cm và có sẵn các cỡ từ 1.75mm đến 5mm.Số càng lớn thì kích thước càng to.

Ảnh

Ảnh

1/0 = 1.75mm

2/0= 2mm

3/0= 2.2mm

4/0= 2.5mm

5/0= 3.0mm

6/0= 3.5mm

7/0= 4.0mm

8/0= 5.0mm

3. Tunisian Crochet Hook:

Sẽ tạo thành một mặt vải tương tự như ở hàng đan. Các mũi được đan lên, móc trên một hàng và loại bỏ trên một hàng kế tiếp. Móc này có núm một đầu để ngăn cho các mũi đan khỏi tuột ra.

Móc được làm bằng nhôm, hoặc đôi khi bằng gỗ, chiều dài 30cm và có các cỡ từ 2mm đến 5mm.

Ảnh

4. Hairpin Tool:

Được dùng cho đan móc cặp tóc, tạo ra một mặt nhẹ thoáng, kích thước thay đổi theo chiều rộng.

Ảnh

5. Móc nhựa hoặc gỗ:

Được sử dụng với sợi làm thảm hoặc các mảnh vải để làm các loại thảm. Móc nhựa thường rỗng, dài 13cm và có sẵn cỡ 10mm.

Ảnh

(Nguồn:  www.phununet.com)