Category Archives: Móc con mèo

Mẫu móc con mèo (chart hình và chữ)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

cat0

Chuẩn bị các nguyên liệu:

cat1

Đầu và Thân:

amigurumi_2924 (41)

Đầu:

1, Bắt đầu với vòng tròn ma thuật ( 6 mũi)- các bạn có thể  nhìn cách móc vòng tròn ma thuật ở hình trên.

2, Hai mũi đơn trong cùng một chân ( mũi kép) và lặp lại cho đến hết hàng (12 mũi )

3,  Một mũi đơn, một mũi kép,và lặp lại cho đến hết hàng (18 mũi )

4,  Hai mũi đơn, một mũi kép, lặp lại cho đến hết hàng (24 mũi )

5, Ba mũi đơn, một mũi kép, lặp lại cho đến hết hàng (30 mũi )

6-8, Một mũi đơn trong mỗi một chân. Thực hiện trong 3 hàng

9, Ba mũi đơn,sau đó là 2 mũi đơn vào một chân (mũi giảm) , lặp lại cho đến hết hàng (24 mũi)

10, Một mũi đơn trong mỗi một chân

11, Hai mũi đơn,1 mũi giảm, lặp lại cho đến hết hàng (18 mũi)

12, Một mũi đơn,một mũi giảm, lặp lại cho đến hết hàng (12 mũi)

Thực hiện mũi kết trong mũi tiếp theo và kết thúc,  bạn nhớ để lại một đoạn len dài để khâu.

Thân:

1, Bắt đầu với vòng tròn ma thuật ( 6 mũi)

2, Hai mũi đơn trong cùng một chân (mũi kép) và lặp lại cho đến hết hàng (12 mũi )

3,  Một mũi đơn, một mũi kép và lặp lại cho đến hết hàng (18 mũi )

4, Một mũi đơn, 1 mũi giảm , 12 mũi đơn, 1 mũi giảm, 1 mũi đơn (16 mũi)

5, Sáu mũi đơn,1 mũi kép, 2 mũi đơn, 1 mũi kép, 6 mũi đơn ( 18 mũi)

6, Một mũi đơn trong mỗi một chân ( 18 mũi)

7, Một mũi đơn,  1 mũi giảm ,2 mũi đơn, 1 mũi giảm, 4 mũi đơn, 1 mũi giảm ,2 mũi đơn, 1 mũi giảm, 1 mũi đơn (14 mũi)

8, Một mũi đơn trong mỗi một chân ( 14 mũi)

9, Một mũi giảm, 10 mũi đơn vào 10 chân tiếp theo,1 mũi giảm ( 12 mũi)

10, Một mũi đơn trong mỗi một chân ( 12 mũi).

Tai, Đuôi và Chân:

amigurumi_2924 (42)

Tai( x 2):

1, Bắt đầu với vòng tròn ma thuật ( 5 mũi)

2, Một mũi đơn, 1 mũi kép và lặp lại cho đến hết hàng (7 mũi )

3, Một mũi kép, 1 mũi đơn và lặp lại cho đến hết hàng (10 mũi )

4, Ba mũi đơn, 1 mũi kép, 2 mũi đơn, 1 mũi kép, 3 mũi đơn( 12 mũi)

Đuôi:

1, Bắt đầu với vòng tròn ma thuật ( 5 mũi)

2-8, Một mũi đơn trong mộĩ một chân ( 5 mũi)

Chân ( x 4):

1, Bắt đầu với vòng tròn ma thuật ( 5 mũi)

2-7, Một mũi đơn trong mộĩ một chân ( 5 mũi)

Hướng dẫn khâu mắt,miệng :

amigurumi_2924 (38)

amigurumi_2924 (39)

Advertisements