Category Archives: Pokemon

Cách Móc Charmander

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

004_charmander_by_ayuminoon-d7wmfyd

Có bạn nào còn nhớ em này trong pokemon không? ^^ Ngày xưa mình có xem mà bây giờ mới biết tên em nó là Charmander 😀
Link hướng dẫn bằng tiếng anh nhé

Advertisements